;

GCA

Title
Ga naar de inhoud
Afscheid van onze dirigent
Na vele jaren van toewijding, is Pasha om persoonlijke redenen genoodzaakt te stoppen met zijn rol als dirigent.

Onder zijn bekwame leiding heeft Pasha een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van ons orkest. Zijn toewijding en vermogen om ons te inspireren hebben ons allen gevormd als musici.

Hoewel zijn vertrek een verlies voor ons orkest betekent, zijn we dankbaar voor de tijd die we samen hebben doorgebracht en voor de impact die hij op ons heeft gehad. We erkennen zijn bijdrage aan ons collectieve succes en wensen hem het allerbeste.

We bedanken Pasha voor zijn leiderschap en inzet.
Ons laatst gehouden optreden
Op 28 maart, verzamelde wij ons en publiek in de bescheiden ruimte van het Leger des Heils aan de Pisuissestraat te Loosduinen voor een bijzonder Zorgconcert. Hoewel de ruimte beperkt was, slaagden we er toch in om een hartverwarmend optreden neer te zetten.

De orkestleden brachten een gevarieerd repertoire ten gehore. Het publiek genoot zichtbaar van de muziek en de sfeer was dan ook bijzonder prettig.

De warmte en betrokkenheid van alle aanwezigen droegen bij aan de bijzondere atmosfeer van de middag.
Grandioso Con Anima bestaat 80+ jaar
èn zoekt nieuwe leden
En nog steeds ambitieus genoeg om in muzikaal opzicht iets bijzonders neer te zetten. Dat werd de afgelopen jaren onder meer gedaan met concerten met de veelzeggende titels “dansende accordeons” en “zingende accordeons”, waarbij de accordeonmuziek werd begeleid door respectievelijk dans en zang. Maar ook het presenteren van de musical Mamma Mia schuwde dit orkest niet. We hebben hard gewerkt aan een bijzonder concert in 2019, aan Peter en de Wolf (in samenwerking met een deel van het Bataafs Symfonie Orkest).
Het orkest heeft altijd behoefte aan nieuwe accordeonisten, die al enige speelervaring hebben. Leeftijd is niet belangrijk, het orkest mag dan gemiddeld wat oudere leden tellen, jongeren zijn van harte welkom: zij zullen zich snel thuis voelen en kunnen de ouderen “scherp houden“. Voor wie belangstelling heeft: bel even met de secretaris (079-3612911) of kom gewoon even langs bij de wekelijkse repetitie op donderdagavond in de Wiekslag, Molenbrink 64a, Den Haag (van 20.00 – 22.30 uur).
Meer indrukken op onze website. Overigens werden we in de afgelopen tijd verblijd met twee nieuwe leden! Dat geeft hoop voor de toekomst! De tijd, waarin accordeonorkesten “over elkaar heen vielen” en uit 60 leden bestonden, ligt ver achter ons.
Ook Grandioso Con Anima (GCA) was daar één van. Een van de twee nog overgebleven orkesten in Den Haag, waarvan er ooit 11 floreerden. Maar GCA is nog steeds springlevend.
Grandioso Con Anima - LOOSDUINEN
Terug naar de inhoud