Grandioso Con Anima

Ga naar de inhoud
CORONAVIRUS
Vanwege het Coronavirus gaan onze repetities/optredens tot 1 juni
niet door.
Peter en de Wolf
Het project Peter en de Wolf wordt door ons 4x uitgevoerd. Dit bijzondere project is mogelijk gemaakt door onze subsidiegevers en is uitgevoerd in samenwerking met blazers van het Bataafs Symfonie Orkest, poppenmakers/-spelers van het Haags Theaterhuis en verteller Frank Rijneveen.

Op 5 oktober 2019 was de eerste uitvoering tijdens ons jaarconcert in Theater Dakota.
Elders op onze website kunt u hier uitgebreid over lezen.
Ook in het kader van ons project Peter en de Wolf waren we 30 november bij het Woonzorgcentrum Tabitha voor een Opa-Oma-Kleinkinderen-middag. Voorafgaand aan het concert werd door Anne Dronkers een workshop poppen maken gegeven, waarbij de leeftijd aan de knutseltafel tussen de 2 en 90 jaar lag. Met rode wangen werden daar hele mooie poppen geknipt, gekleurd
en geknutseld.
Vervolgens hebben de kinderen, die gezeten waren op de grond vlak bij het poppenspel, ademloos zitten kijken en luisteren naar het verhaal van Peter en de Wolf. De ouderen konden het poppenspel via een scherm volgen. Het was een hele geslaagde middag.
-
Op donderdag 12 december 2019 waren we te gast in het Zuiderstrandtheater om Peter en de Wolf in het voorprogramma van Tineke Schouten uit te voeren. Tijdens deze "inleidende voorstelling", zoals deze optredens officieel heten, konden bezoekers aan de voorstelling van Tineke Schouten in de foyer vast genieten van onze uitvoering van Peter en de Wolf.
-
Op zaterdag 21 december 2019 is de laatste keer van de uitvoeringen in het Laaktheater. Voorafgaand worden er nog presentaties verzorgd door kinderen, die in het Laaktheater een cursus hebben gevolgd. Met hun ouders kunnen ze daarna genieten van onze uitvoering van Peter en de Wolf.


Festival in Hoek van Holland
Op zaterdag 9 november 2019 nam GCA deel aan het accordeonfestival in Hoek van Holland. Deze jaarlijkse traditie is enige jaren onderbroken geweest en dit jaar weer hervat. We speelden achtereenvolgens Adventure, The Best of Supertramp, The Blues Factory en Espana Cani. Het optreden werd door de deskundige juryleden Ronald van Overbruggen en Marieke Hopman zeer positief beoordeeld. Enkele kritische "noten" waren er natuurlijk ook en die zullen tijdens de volgende repetitie ongetwijfeld "gekraakt" worden: Voor de geïnteresseerden zijn de complete juryrapporten (jury1 jury2) bijgevoegd.
Voor het aandenken aan het festival, zoals op de foto te zien, zal een mooie plaats gevonden gaan worden.


Peter en de Wolf is door de subsidieverleners positief ontvangen!

Goed nieuws: Zowel Cultuurschakel als Fonds 1818 hebben positief gereageerd op onze subsidieverzoeken.  De beoordelingscommissie van Cultuurschakel was zelfs extra enthousiast vanwege het unieke en innoverende karakter van ons projectvoorstel en stelde voor de kinderen, waar we voor gaan spelen, te betrekken bij het kennismaken met het instrument. Letterlijk zegt de commissie:
De commissie is blij verrast met een leuk, origineel, vernieuwend en goed uitgewerkt plan. Het is een goed idee om dit uit te voeren op vijf verschillende locaties in wijken, zo wordt een divers publiek bereikt. De samenwerking met partners is ook mooi en gedurfd. Grandioso Con Anima wil meer jongeren bereiken, maar concrete actie hierop ontbreekt. Om de accordeonmuziek te stimuleren is het wellicht een idee, om het publiek na afloop kennis te laten maken met dit instrument. De beoordelingscommissie adviseert de aanvraag te honoreren voor het volledige bedrag.
We gaan met het bestuur aan de slag om ons project verder voor te bereiden en te organiseren. Ook de derde subsidieaanvraag voor ons Peter en de Wolf project is gehonoreerd! Deze door het stadsdeel Loosduinen, waar we dus ook gaan acteren. Nu kunnen, voor zover nog nodig, alle remmen los met de voorbereidingen. Fijn, dat ons project bij de diverse sponsoren zo positief ontvangen is! Alvast bedankt Cultuurschakel, Fonds1818 en stadsdeel Loosduinen. We zullen ons uiterste best doen om de hooggespannen verwachtingen helemaal waar te gaan maken.
Hij gaat zijn rol overdragen aan Peter Kramer, die al geruime tijd actief lid is van het orkest en te kennen heeft gegeven deze rol graag te willen overnemen. Overigens zal Ton wel formeel lid blijven en in die hoedanigheid wel website, facebook en weblog blijven redigeren.
Grandioso Con Anima bestaat 78 jaar èn zoekt nieuwe leden

En nog steeds ambitieus genoeg om in muzikaal opzicht iets bijzonders neer te zetten. Dat werd de afgelopen jaren onder meer gedaan met concerten met de veelzeggende titels “dansende accordeons” en “zingende accordeons”, waarbij de accordeonmuziek werd begeleid door respectievelijk dans en zang. Maar ook het presenteren van de musical Mamma Mia schuwde dit orkest niet. Nu werken we weer hard aan de voorbereiding van een bijzonder concert in 2019, waar Peter en de Wolf (in een samenwerking met een deel van het Bataafs Symfonie Orkest) het hoofdbestandeel zal vormen.
Het orkest heeft altijd behoefte aan nieuwe accordeonisten, die al enige speelervaring hebben. Leeftijd is niet belangrijk, het orkest mag dan gemiddeld wat oudere leden tellen, jongeren zijn van harte welkom: zij zullen zich snel thuis voelen en kunnen de ouderen “scherp houden“. Voor wie belangstelling heeft: bel even met de secretaris (079-3612911) of kom gewoon even langs bij de wekelijkse repetitie op donderdagavond in de Wiekslag, Molenbrink 64a, Den Haag (van 20.00 – 22.30 uur).
Meer indrukken op onze website. Overigens werden we in de afgelopen tijd verblijd met twee nieuwe leden! Dat geeft hoop voor de toekomst! De tijd, waarin accordeonorkesten “over elkaar heen vielen” en uit 60 leden bestonden, ligt ver achter ons.
Ook Grandioso Con Anima (GCA) was daar één van. Een van de twee nog overgebleven orkesten in Den Haag, waarvan er ooit 11 floreerden. Maar GCA is nog steeds springlevend.

Grandioso Con Anima - LOOSDUINEN
24-03-20
laatst aangepast
Terug naar de inhoud